Over Stromenland Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden. Het Samenwerkingsverband Stromenland is een grote regio. Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland. Lees verder >

  • Processed with VSCOcam with c1 preset

kennismaking nieuwe bestuurder Tinie van Aalsum

Kennismaken nieuwe bestuurder Stromenland

Samenwerkingsverband Stromenland heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een bestuurder en een Raad van Toezicht. Ik wil me als bestuurder graag aan u voorstellen, en ook iets zeggen over de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid in de functie.

Mijn naam is Tinie van Aalsum. Ik ben van huis

Passend onderwijs

Passend onderwijs organiseert onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs betekent eigenlijk: een goede onderwijsplek voor iedereen.

Lees meer

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband, zoals Stromenland, heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders van leerlingen.

Lees meer