Voor de periode 2019 – 2022 is door minister Slob 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen worden via een subsidieregeling beschikbaar gesteld die het samenwerkingsverband voor 1 april 2019 moest aanvragen. De subsidie is voor de extra ondersteuning van begaafde leerlingen naast het reguliere aanbod.

De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend bij de commissie. Na binnenkomst van de aanvraag geldt een behandeltermijn van 13 weken. Wanneer uitsluitsel is over de subsidie toekenning, naar verwachting rond 1 juli, informeren we u natuurlijk.