Algemeen

/Algemeen
1712, 2018

Blog bestuurder: Christmas blues

CHRISTMAS BLUES

612, 2018

Onderzoeksprogramma evaluatie passend onderwijs

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), wordt het meerjarig onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs uitgevoerd. Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) evalueert de invoering van Passend Onderwijs op beleids- en praktijkaspecten. Inmiddels zijn er al verscheidende onderzoeken uitgevoerd.

Basisondersteuning in passend onderwijs

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Bijlagen landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Kenmerken van leerlingen in

2310, 2018

Blog bestuurder: “Inclusief”

LOFZANG 

Vlak voor de herfstvakantie was ik een week op studiereis in Canada. Het land heeft in 1970 besloten dat onderwijs er inclusief is. Er is geen speciaal onderwijs. De afgelopen vijftig jaar heeft de praktijk van inclusief onderwijs zich in de verschillende provincies van de federatieve staat ontwikkeld. Ik was in de provincie British Columbia, in de grote

1309, 2018

Blog bestuurder

INGEGRAVEN

Soms is er nog een wereld te winnen. Is het glas halfvol, niet halfleeg of bijna leeggegooid. De twaalfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs (in opdracht van OCW) riep voor de zomervakantie van alles op, en met name onvolledigheid en daardoor dommigheid. Schaf passend onderwijs af, en allereerst de samenwerkingsverbanden zonder toegevoegde waarde. Stel het budget rechtstreeks

2008, 2018

is passend onderwijs inclusief?

Hieronder leest u de blog van onze bestuurder Tinie van Aalsum

Blog augustus 2018

2805, 2018

Governance passend onderwijs: een hele klus

Governance passend onderwijs, een hele klus

1204, 2018

Nieuws vanuit de PO-raad

De Po-raad heeft een interessant artikel gepubliceerd dat we u als lezer niet willen onthouden.

Veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte school soepeler beoordeeld

2301, 2018

SBO de Windroos Lindenholt en basisschool de Waai Excellente school

Wij feliciteren SBO de Windroos in Nijmegen en basisschool de Waai in Cuijk met het feit dat ze de titel 'Excellente school' hebben gekregen.
801, 2018

Ondersteuningsplan goedgekeurd door de gemeenten

De gemeenten in het gebied van het samenwerkingsverband zijn met de bestuurder van Stromenland tot overeenstemming gekomen over het ondersteuningsplan 2016-2020.
2111, 2017

Mediumvoorziening St. Martinusschool in Millingen a/d Rijn

Onlangs, 15 november, heeft de St. Martinusschool in Millingen aan de Rijn haar ondersteuning voor kinderen met een Taalontwikkelingstoornis (TOS) versterkt.