Vacature contactpersoon jonge kind, orthopedagoog

Nieuws
We zijn binnen Stromenland per direct op zoek naar een contactpersoon jonge kind, orthopedagoog. Alle vragen vanuit speciale en reguliere voorschoolse voorzieningen komen bij de contactpersoon binnen. Door de grote…

Nauwere samenwerking Kentalis en Stromenland

Nieuws
Het SWV Stromenland en Kentalis werken sinds deze maand nauwer samen. Doel is dat meer leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, instromen in het regulier…

Onderwijsachterstanden aanpakken op bestuursniveau

Nieuws
Hoe zorgen we ervoor dat scholen gefundeerde beslissingen nemen voor de vermindering of preventie van onderwijsachterstanden? In het artikel op Onderwijskennis gaat men in op de mogelijkheden van de schoolleider…
Stromenland_inspectie_van_het_onderwijs

Staat van het onderwijs 2022

Nieuws
Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maakt het ministerie van onderwijs de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van…

Monitor subsidie (hoog)begaafdheid

Nieuws
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft voor de periode van 2019-2023 subsidie beschikbaar gesteld om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor…

Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs

Nieuws
Eind december 2021 heeft de minister van onderwijs de nieuwe voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs gepubliceerd. Hierin¬† beschrijft hij hoe de verbeteraanpak is uitgevoerd. Daarin staat het volgende beschreven: Informatie over…

Leve de NPO middelen

Inspiratie, Nieuws
Leve de NPO-middelen! In een roerige tijd waarin het voortdurend gaat over de problemen rond het lerarentekort en de covid-maatregelen even een opsteker: want hoe fijn is het, dat we…

Ondersteuningsplanraad zoekt nieuwe leden

Nieuws
De ondersteuningsplanraad van Stromenland is gestart met de verkiezingen voor dit schooljaar. Er zijn op dit moment 9 vacante plekken. Lees in de vacature voor welke plekken ze kandidaten zoeken…

Afscheid Bestuurder Tinie van Aalsum

Nieuws
Afscheid Na ruim vier jaar krijgt Stromenland een nieuwe bestuurder: Bas Wesseldijk. Hij is ervaren geraakt in een ander samenwerkingsverband, De Meijerij in Den Bosch en omgeving en heeft het…