Verschillende visies, hetzelfde belang

Nieuws
Stromenland heeft samengewerkt met de denktank Passend Onderwijs van de Radboud Honours Academy. Daarin hebben acht studenten van de Radboud Universiteit een onderzoek uitgevoerd, dat zich focust op het snel…

Vacature Orthopedagoog / Psycholoog

Nieuws
In verband met het vertrek van een Orthopedagoog is er een vacature ontstaan bij Platform Land van Cuijk. Bekijk hier de vacature Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief uiterlijk…

Staat van het onderwijs 2023

Geen categorie, Nieuws
Afgelopen week heeft de inspectie van het onderwijs de staat van het onderwijs 2023 gepubliceerd. Ze brengen hierin cijfers en feiten bijeen, tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten en ze signaleren…

Samen de schouders onder passend onderwijs

Nieuws
Onlangs is de Voortgangsrapportage II Passend Onderwijs verschenen. Naar aanleiding hiervan is een Kamerbrief: Samen de schouders onder passend onderwijs geschreven die op 5 april is besproken. De tweede kamer…

Nauwere samenwerking Kentalis en Stromenland

Nieuws
Het SWV Stromenland en Kentalis werken sinds deze maand nauwer samen. Doel is dat meer leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, instromen in het regulier…

Onderwijsachterstanden aanpakken op bestuursniveau

Nieuws
Hoe zorgen we ervoor dat scholen gefundeerde beslissingen nemen voor de vermindering of preventie van onderwijsachterstanden? In het artikel op Onderwijskennis gaat men in op de mogelijkheden van de schoolleider…

Monitor subsidie (hoog)begaafdheid

Nieuws
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft voor de periode van 2019-2023 subsidie beschikbaar gesteld om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor…

Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs

Nieuws
Eind december 2021 heeft de minister van onderwijs de nieuwe voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs gepubliceerd. Hierin  beschrijft hij hoe de verbeteraanpak is uitgevoerd. Daarin staat het volgende beschreven: Informatie over…

Leve de NPO middelen

Inspiratie, Nieuws
Leve de NPO-middelen! In een roerige tijd waarin het voortdurend gaat over de problemen rond het lerarentekort en de covid-maatregelen even een opsteker: want hoe fijn is het, dat we…