Op 8 juni j.l. heeft onze accountant een positieve controleverklaring afgegeven over ons jaarverslag van 2016. Ook de Stichtingsraad is akkoord gegaan met het jaarverslag. U vindt het jaarverslag hier: Rapport inzake jaarverslag 2016 samenwerkingsverband Stromenland

519129

519129