Het ministerie van OC&W heeft onlangs onderstaande brief gepubliceerd.

kamerbrief over toezeggingen passend onderwijs

Geef uw mening over passend onderwijs op http://www.vertelpunt.nl/ocw