Hierbij treft u de kamerbrief aan kamerbrief-over-voortgang-onderwijs-zorg

De brief is een uitwerking van de eerdere kamerbrieven van november 2018 en februari 2019 waarin tien maatregelen werden gepresenteerd om de systemen van onderwijs en zorg beter op elkaar aan te laten sluiten. In de nieuwe brief presenteert het kabinet een aantal voortgangsmaatregelen op de terreinen Zorg in onderwijstijd, Onderwijs-Zorgarrangementen en de Versterking van regionale samenwerking.

Wij bevelen u de kamerbrief van harte aan.