Ondersteuningsplan 2021-2025 gereed!

Het is zover: ons nieuwe Ondersteuningsplan 2021-2025 is af! En we zijn er trots op. Want het is echt een plan dat van ons samen is. Heel veel mensen hebben meegepraat bij de totstandkoming ervan.

Zo hebben we het aangepakt

Ouders, professionals, gemeenten en andere partners hebben het afgelopen jaar meegepraat over ontwikkelingen rondom passend onderwijs. De input hebben we meegenomen in het nieuwe ondersteuningsplan. Hierin staan zes speerpunten centraal, waaronder partnerschap onderwijs en jeugdhulp, eigenaarschap bij ouders en leerlingen, de doorgaande leerlijn en de dialoog over inclusiever onderwijs. In het plan beschrijven we hoe we de komende jaren verder vorm geven aan passend onderwijs en wat daarvoor nodig is.

Ieder jaar concrete stappen zetten

Ieder jaar maken we ook een jaarplan bij het ondersteuningsplan. Hierin beschrijven we de focus voor het komende jaar (doelen) en hoe de middelen daarvoor worden ingezet. Elk platform maakt vervolgens zijn eigen Ondersteuningsagenda. Zo zorgen we ervoor dat we ieder jaar nieuwe concrete stappen kunnen zetten. Ook met het opstellen van het jaarplan zijn we inmiddels gestart.

Nieuwsgierig? Bekijk het Stromenland ondersteuningsplan 2021-2025 of onze Infografic bij ondersteuningsplan 2021-2025