Dit schooljaar hebben we bij Stromenland twee nieuwe collega’s gekregen. Ze stellen zich hierbij aan u voor.

Mijn naam is Joyce Janssen – van der Loop, sinds de start van schooljaar 2018-2019 werk ik als orthopedagoog bij het Samenwerkingsverband Stromenland. Na 10 jaar ervaring als orthopedagoog in het reguliere voortgezet onderwijs vind ik het erg leuk deze ervaring te delen en daarnaast uit te kunnen breiden met de brede facetten van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

In mijn rol als orthopedagoog van Stromenland houd ik me bezig met de aansluiting zorg-onderwijs, ben ik voorzitter van de Centrale Commissie van Toelating voor de aanvraag van Toelaatbaarheidsverklaringen Hoog en beschikbaar om mee te denken bij complexe casussen van de Commissies van Toelating (CT) van de vier platforms. Door contacten met de verschillende CT’s en inhoudelijke contacten met scholen voor speciaal onderwijs, verzamel ik input voor beleid om de weg naar een toelaatbaarheidsverklaring te verduidelijken en voor diverse initiatieven voor passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Mijn drijfveer daarbij is dat we door meer verbinding tot stand te brengen en te leren van elkaar, de kwaliteit van het passend onderwijs we met elkaar mogelijk maken binnen ons samenwerkingsverband, nog verder te versterken. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

 

Mijn naam is Eline Vrenken. Ik werk sinds januari 2019 bij Stromenland als onderwijskundig beleidsadviseur. Ik ben afgestudeerd beleidspedagoog met als specialisatie de ondersteuning van leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblematiek. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in het sbo en bij de Inspectie van het Onderwijs. Eerder heb ik gewerkt als onderwijsontwikkelaar van digitale leermiddelen. Naast mijn functie bij het samenwerkingsverband werk ik ook bij VOS/ABB als onderwijsadviseur.