Brief benoeming nieuwe directeur en nieuwe voorzitter samenwerkingverband VO Nijmegen