https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/veel-leerlingen-met-extra-ondersteuningsbehoefte-school-soepeler-beoordeeld