Nieuws

/Nieuws
1209, 2019

Onderwijssymposium ‘Kind op koers’

september 12th, 2019|

Flyer Onderwijssymposium ‘Kind op Koers’

1209, 2019

Digitale vragenlijst input ondersteuningsplan 2021-2025

september 12th, 2019|

Eerder las u al op deze website dat we binnenkort beginnen met het maken van het Ondersteuningsplan 2021-2025 voor het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan is een strategisch beleidsplan, waarin beschreven staat hoe Samenwerkingsverband Stromenland samen met scholen, schoolbesturen en partners uit de regio zorgt dat iedere leerling het meest passende onderwijs

1009, 2019

vacature leerkracht speciaal onderwijs

september 10th, 2019|

Entrea Lindenhout is op zoek naar een leerkracht speciaal onderwijs.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan hier

209, 2019

Blog bestuurder: Weer begonnen

september 2nd, 2019|

Er helpt geen lieve vader of moeder aan: de school is weer begonnen.

De ondersteunende medewerkers die met de leerkrachten zorgen voor goed onderwijs, zijn ook weer begonnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onderwijsondersteuners van het samenwerkingsverband, van Stromenland, zo’n zestig in totaal. Ze gaan op aanvraag naar scholen om met

2608, 2019

Op weg naar het ondersteuningsplan 2021-2025

augustus 26th, 2019|

Samenwerkingsverband Stromenland zorgt samen met scholen, schoolbesturen en partners uit de regio dat iedere leerling het meest passende onderwijs krijgt. Hoe het samenwerkingsverband dit

doet, staat beschreven in het Ondersteuningsplan. Binnenkort wordt gestart met het Ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025. Daarbij wordt uiteraard het goede

van het huidige plan behouden.

 

Voordat begonnen wordt

2008, 2019

Nieuwe richtlijnen aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

augustus 20th, 2019|

Afgelopen schooljaar zijn de criteria die door Stromenland werden gehanteerd ten behoeve van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij zijn de platformcoördinatoren, de CT-leden en de directeuren SO- en SBO betrokken. Vervolgens is het document “Richtlijnen aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring” opgesteld. In deze nieuwe richtlijnen is de leerlingbehoefte uitgangspunt voor de