In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), wordt het meerjarig onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs uitgevoerd. Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) evalueert de invoering van Passend Onderwijs op beleids- en praktijkaspecten. Inmiddels zijn er al verscheidende onderzoeken uitgevoerd.

Basisondersteuning in passend onderwijs

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Bijlagen landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

 

Sinds 2015 voert DUO Onderwijsonderzoek & Advies jaarlijks een monitor uit naar de ervaringen in het onderwijsveld met passend onderwijs.

Rapportage-Monitor-Passend-Onderwijs-31-oktober-2018

Bijlage_Monitor_Passend_Onderwijs_-_31_oktober_2018