Samenwerkingsverband Stromenland zorgt samen met scholen, schoolbesturen en partners uit de regio dat iedere leerling het meest passende onderwijs krijgt. Hoe het samenwerkingsverband dit

doet, staat beschreven in het Ondersteuningsplan. Binnenkort wordt gestart met het Ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025. Daarbij wordt uiteraard het goede

van het huidige plan behouden.

 

Voordat begonnen wordt met het schrijven, willen wij graag input van direct betrokkenen en samenwerkingspartners: ouders, directeuren van scholen, leerkrachten, intern begeleiders, partners uit de wereld van jeugdzorg en nog veel meer.

Daarom organiseert Stromenland verschillende bijeenkomsten, met ondersteuning van een ervaren externe adviseur, Jannie Lammers van BMC, en een klankbordgroep van in- en extern betrokkenen.

 

We nodigen een aantal mensen uit de doelgroepen op naam uit. We geven u ook graag de gelegenheid om aanwezig te zijn of om digitaal uw input te geven voor het nieuwe Ondersteuningsplan. Dat kan op een van de volgende manieren:

  1. Ouders van een leerling binnen het samenwerkingsverband kunnen zich opgeven (via een mail aan c.lansu@stromenland.nl) voor de bijeenkomst op maandag 9 september van 19.30 tot 21 uur in het kantoor van Stromenland, Panovenlaan 1 in Nijmegen.
  2. Leerkrachten van een (speciale) basisschool of school voor speciaal onderwijs binnen ons samenwerkingsverband kunnen zich opgeven (via een mail aan c.lansu@stromenland.nl) voor de bijeenkomst op maandag 9 september van 16 tot 17.30 uur of voor de bijeenkomst op dinsdag 10 september van 16 tot 17.30 uur. De bijeenkomsten zijn in het kantoor van Stromenland, Panovenlaan 1 in Nijmegen.
  3. De digitale vragenlijst is binnenkort via deze website beschikbaar. Volg het nieuws op deze website, of stuur een mail aan c.lansu@stromenland.nl met het verzoek om u een bericht te sturen als de vragenlijst op de website staat.