De brainstormsessies voor het nieuwe ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband zijn afgerond. We willen u graag op de hoogte brengen van de opbrengsten die deze sessies hebben opgeleverd. Die vindt u in onderstaand document.

 

Opbrengsten brainstormsessies ondersteuningsplan 2021-2025