Ouders *

Sinds 1 augustus 2014 hoeven ouders niet meer zelf op zoek naar een geschikte school voor hun kind. Schoolbesturen en scholen moeten ervoor zorgen dat ieder kind de best passende onderwijsplek (binnen het samenwerkingsverband) krijgt. Dat is de zorgplicht van de school. Natuurlijk overlegt de school altijd met ouders over wat het beste voor het kind is.

Thoughtful schoolboy scratching his head while looking away at desk in classroom

* Daar waar ouders staat kan ook ouder, verzorger of verzorgers gelezen worden.