Onze scholen

Ons samenwerkingsverband wordt gevormd door 19 schoolbesturen met in totaal 154 scholen. Dit zijn scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.