Samenwerkingsverband Stromenland wordt gevormd door de volgende schoolbesturen:

illustratie 9