Wat is passend onderwijs?

Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig op school om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Passend onderwijs

SWV_Stromenland_Piramide

Op welke ondersteuning kan mijn kind rekenen?

Elke school heeft een gereedschapskist, we noemen dat de basisondersteuning, waarmee ze kinderen die net iets meer nodig hebben, kunnen ondersteunen. Deze basisondersteuning is er voor alle kinderen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie of dyscalculie of hoogbegaafdheid. Vaak is deze ondersteuning voldoende om de basisschooltijd goed te doorlopen. Samenwerkingsverband Stromenland helpt scholen door aanvullende basisondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld door de (kortdurende) inzet van onderwijsondersteuners. Dit zijn gespecialiseerde professionals. Zij geven advies en begeleiden leerkrachten, intern begeleiders en leerlingen in de praktijk.

Meer weten over de afspraken die we binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt over de basisondersteuning? Check onze notitie Basisondersteuning.

Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.