Hoe werkt passend onderwijs?

Passend onderwijs organiseert onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs betekent eigenlijk: een goede onderwijsplek voor iedereen. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Passend onderwijs is er voor alle kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. En ook voor de leerlingen op speciale scholen en het middelbaar beroepsonderwijs.

Passend onderwijs is er vooral voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.
Passend onderwijs is geen schooltype. U kunt dus niet zeggen: ‘mijn kind zit op passend onderwijs’.
U kunt wel zeggen: ‘mijn kind krijgt dát onderwijs, dat het beste bij hem/haar past.’

Passend onderwijs betekent:
· Goed onderwijs op een passende school
· Extra hulp als dit nodig is
· Zodat de schoolcarrière goed doorlopen wordt

Samen kijken wat nodig is
Sinds 1 augustus 2014 hoeven ouders niet meer zelf op zoek naar een geschikte school voor hun kind. Schoolbesturen en scholen moeten ervoor zorgen dat ieder kind de best passende onderwijsplek (binnen het samenwerkingsverband) krijgt. Dat is de zorgplicht van de school. Natuurlijk overlegt de school altijd met ouders over wat het beste voor het kind is.