Zorgplicht

Schoolbesturen en scholen moeten ervoor zorgen dat ieder kind een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Dat noemen we zorgplicht.

Zorgplicht van de school
U kunt uw kind op elke school aanmelden. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan bekijkt de school of het schoolbestuur altijd eerst wat zij zelf voor uw kind kunnen doen. Soms is het nodig om een andere school voor uw kind te zoeken. Zodat uw kind het best passend onderwijs krijgt. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Daar zorgt de school voor waar u uw kind heeft aangemeld of waar het al op zit. Zij zijn daar verantwoordelijk voor.

Samen met de ouders
Uiteraard wilt u als ouder betrokken worden bij de keuze wat het beste onderwijs is voor uw kind. Dat weet de school ook en daarom zullen zij altijd met u overleggen. Als zij een plan maken doen zij dit samen met u. Samen bekijkt u wat er nodig is voor uw kind en wat de beste plek is.

Wegsturen kan niet
Als de school uw kind geen onderwijs kan geven, mag de school uw kind niet wegsturen. De school moet er altijd voor zorgen dat uw kind op een andere school terecht kan. Zolang dat niet geregeld is, blijft uw kind op de school waar u hem of haar heeft aangemeld.

illustratie 6