Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Kinderen die (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Schoolbestuur vraagt TLV aan
Een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO is wettelijk verplicht en wordt door het schoolbestuur aangevraagd. Natuurlijk overlegt de school eerst met de ouders en met andere deskundigen hierover, bijvoorbeeld met een orthopedagoog of schoolarts. In de aanvraag staat duidelijk waarom de leerling niet op de eigen school kan worden begeleid.

Commissie beoordeelt de aanvraag
Een school(bestuur) vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie Toelaatbaarheid van het eigen ondersteuningsplatform. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag terecht is. De Commissie Toelaatbaarheid bestaat uit een centraal deskundige van Stromenland, een orthopedagoog/psycholoog en schoolmaatschappelijk werker of schoolarts.

Stromenland geeft TLV af
Als de commissie beoordeelt dat de aanvraag akkoord is, dan geeft het centraal bureau van Stromenland de toelaatbaarheidsverklaring af.

illustratie 1