Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Kinderen die (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Schoolbestuur vraagt TLV aan

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO is wettelijk verplicht en wordt door het schoolbestuur aangevraagd. Natuurlijk overlegt de school eerst met de ouders en met andere deskundigen hierover, bijvoorbeeld met een orthopedagoog of schoolarts. In de aanvraag staat duidelijk waarom de leerling niet op de eigen school kan worden begeleid.

Commissie beoordeelt de aanvraag

Een school(bestuur) vraagt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij de Commissie Toelaatbaarheid van het eigen ondersteuningsplatform. Deze commissie beoordeelt of de TLV kan worden afgegeven. De platformco├Ârdinator is voorzitter van deze Commissie Toelaatbaarheid, en verder bestaat deze uit gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen). De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door twee gedragswetenschappers uit deze commissie, die onafhankelijk van elkaar hun advies geven aan de voorzitter van de Commissie Toelaatbaarheid.

Stromenland geeft TLV af

De commissie toelaatbaarheid neemt de beslissing over de afgifte van de TLV en geeft de beslissing door aan de aanvragende school en aan de ouders.

illustratie 1