Basisondersteuning

Alle scholen in Stromenland bieden Basisondersteuning . Dat is de minimale ondersteuning die een school kan geven. Bijvoorbeeld ondersteuning aan kinderen die gedragsproblemen hebben, hoogbegaafd zijn, of dyslexie of dyscalculie hebben. Over die ondersteuning hebben we binnen Stromenland afspraken gemaakt.

Dit hebben we afgesproken: 
· extra hulp voor leerlingen die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
· extra hulp voor alle leerlingen die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
· extra hulp voor leerlingen met lagere intelligentie dan gemiddeld
· extra hulp voor leerlingen met een hogere intelligentie dan gemiddeld
· ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
· duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische handelingen op school

Onderwijsarrangementen
Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die scholen kunnen geven onvoldoende. Dan moet er naar een andere oplossing gekeken worden. Het liefst op de eigen school of in de buurt van de eigen school. Maar in ieder geval binnen het samenwerkingsverband.

illustratie 4