Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband, zoals Stromenland, heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders van leerlingen. De OPR vertegenwoordigt de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Een belangrijke taak van de OPR is toezien op het opstellen en naleven van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. En ouders en personeelsleden van alle scholen infomeren over belangrijke ontwikkelingen.

OPR-Stromenland

In Samenwerkingsverband Stromenland bestaat de raad uit 8 ouders en 8 personeelsleden. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van scholen kunnen lid worden van de OPR. De OPR maakt elk schooljaar een werkagenda. Hierin stellen zij hun hoofdpunten op voor dat schooljaar. Voor de invulling van de Ondersteuningsplanraad is er een verdeling gemaakt van 4 kieskringen:
Kieskring A: Stromenland Nijmegen
Kieskring B: Stromenland Beuningen, Maas en Waal en Wijchen
Kieskring C: Stromenland Land van Cuijk en GHUM (Gemeente Berg en Dal en Heumen)
Kieskring D: Scholen voor Speciaal onderwijs en Speciaal Basisonderwijs

In de ondersteuningsplanraad nemen de volgende mensen zitting:

Kieskring A personeel: Debby Drost (Conexus) , Joyce Martens-Vrielink (St. Josephscholen)
Kieskring A ouders: Ivo Verploegen (St. Josephscholen) voorzitter, Suzan de Groot-Burggraaf (St. Josephscholen)

Kieskring B personeel: Vacant, Vacant
Kieskring B ouders: Lindsey van Eldik (Kans en Kleur), Steven Bos (Groeisaam)

Kieskring C personeel: Judith van Bokhoven (SPO Condor), Stanley Willems (SPOG)
Kieskring C ouders: Leonard Houben (SPO Condor), Joris Hoogma (SPO Condor)

Kieskring D personeel: Wendy de Jonge (Conexus), Trudis van de Hucht (Kans en Kleur)
Kieskring D ouders: Brigitte van Kuppeveld (Punt Speciaal), Esther Roelofs (Groeisaam)

Contact met OPR-Stromenland

Heeft u een vraag of een suggestie aan de OPR-Stromenland? Stuurt u dan een e-mail aan opr@www.stromenland.nl. Een van de OPR-leden neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Meer weten over ons verkiezingsstelsel?
Menu