Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

http://www.poraad.nl

 

Documenten

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Richtlijnen TLV Stromenland

Stromenland proces passende onderwijsplek

Stromenland routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

Beleidskader begaafdheid

Kader kwaliteitszorg SWV Stromenland

Verklaring Gegevensverwerking swv Stromenland

Ouderbeleid Stromenland

Motivatie continuering TLV SO

Motivatie continuering TLV SBO

Basisondersteuning

SOP voorkeusformat Stromenland

SOP schrijfwijzer bij voorkeursformat

 

Documenten platform Nijmegen

jaarplanning 2019-2020 scholen

BSOT advies aan CT

Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Schrijfwijzer Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen

Schrijfwijzer Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen

Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Schrijfwijzer Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Verslaglegging Onderwijsondersteuning

Schrijfwijzer Verslaglegging Onderwijsondersteuning

Format aanvraag individueel arrangement

illustratie 5