Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

http://www.poraad.nl

 

Documenten

Beleid

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Basisondersteuning

Ouderbeleid Stromenland

Kader kwaliteitszorg SWV Stromenland

Beleidskader begaafdheid

Stromenland proces passende onderwijsplek

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

SOP voorkeursformat Stromenland

SOP schrijfwijzer bij voorkeursformat

 

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Richtlijnen TLV Stromenland

Stromenland routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Verklaring Gegevensverwerking swv Stromenland

Motivatie continuering TLV SO

Motivatie continuering TLV SBO

 

 

Documenten platform Nijmegen

jaarplanning 2019-2020 scholen

BSOT advies aan CT

Aanvraag individueel arrangement 2019-2020

AKIB boekjes

Ondersteuningsmatrix Platform Nijmegen

Arrangement Nieuwkomers – informatie

 

Groeidocument

Formulier 1: Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Schrijfwijzer Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Formulier 2: Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen

Schrijfwijzer Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen

Formulier 3: Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Schrijfwijzer Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Formulier 4: Verslaglegging Onderwijsondersteuning

Schrijfwijzer Verslaglegging Onderwijsondersteuning

 

illustratie 5