Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

http://www.poraad.nl

 

Documenten

Beleid

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Basisondersteuning

Ouderbeleid Stromenland

Kader kwaliteitszorg SWV Stromenland

Privacyreglement SWV Stromenland

Beleidskader begaafdheid

Stromenland proces passende onderwijsplek

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

SOP voorkeursformat Stromenland

SOP schrijfwijzer bij voorkeursformat

 

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Richtlijnen TLV Stromenland

Routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Verklaring Gegevensverwerking swv Stromenland aanvraag TLV

Motivatie-continuering-TLV-SBO

Motivatie-continuering-TLV-SO

 

Aanvraag arrangement 

Verklaring Gegevensverwerking aanvraag arrangement

 

Documenten platform Nijmegen

jaarplanning 2019-2020 scholen

Ondersteuningsmatrix Platform Nijmegen

Aanvraag individueel arrangement 2019-2020

Verklaring Gegevensverwerking aanvraag arrangement

AKIB_2019 aanbiedingsbrief

AKIB boekjes

NT 2 beleid

 

Groeidocument

Formulier 1: Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Schrijfwijzer Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Formulier 2: Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen inclusief TLV

Schrijfwijzer Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen

Formulier 3: 3. Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Schrijfwijzer Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Formulier 4: Verslaglegging Onderwijsondersteuning

Schrijfwijzer Verslaglegging Onderwijsondersteuning

 

illustratie 5