Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

http://www.poraad.nl

 

Documenten

Beleid

Stromenland ondersteuningsplan 2021-2025 definitief

Stromenland infografic bij ondersteuningsplan 2021-2025 definitief

Basisondersteuning

Ouderbeleid Stromenland

Kader kwaliteitszorg SWV Stromenland

Privacyreglement SWV Stromenland

Beleidskader begaafdheid

Samenvatting projectplan subsidie begaafde leerlingen

Stromenland proces passende onderwijsplek

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

SOP voorkeursformat Stromenland

SOP schrijfwijzer bij voorkeursformat

 

Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Richtlijnen TLV Stromenland

Routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Verklaring Gegevensverwerking swv Stromenland aanvraag TLV

Motivatie-continuering-TLV-SBO

Motivatie-continuering-TLV-SO

 

Aanvraag arrangement 

Verklaring Gegevensverwerking aanvraag arrangement

 

Documenten platform Nijmegen

Jaarplanning scholen Nijmegen 2020-2021

Ondersteuningsmatrix Platform Nijmegen

Aanvraag individueel arrangement 2020-2021

Verklaring Gegevensverwerking aanvraag arrangement

AKIB_2019 aanbiedingsbrief

AKIB boekjes

NT 2 beleid

Aanvraag ondersteuning voorschoolse voorzieningen

info onderzoeken inkopen scholen

 

Groeidocument

Formulier 1: Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Schrijfwijzer Leerlinggegevens en Ondersteuningsaanvraag

Formulier 2: Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen inclusief TLV

Schrijfwijzer Aanmelding en verslaglegging (BSOT)besprekingen

Formulier 3: 3. Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Schrijfwijzer Aanvulling ontwikkelingsperspectief

Formulier 4: Verslaglegging Onderwijsondersteuning

Schrijfwijzer Verslaglegging Onderwijsondersteuning

 

Documenten Platform Land van Cuijk

Pilot Dyslexie

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3

Aanmeldformulier ouders deel 1

Aanmeldformulier ouders deel 2

Pilot Dyslexie – Informatiebrief ouder(s)-verzorgers

Pilot Dyslexie – Informatiebrief school

Leerlingdossier dyslexie NKD

Leidraad vergoedingsregeling dyslexie

richtlijn comorbiditeit

Routekaart EED

Dyslexie en meertaligheid-NT2

Handelingsplan op basis van NKD-criteria

Overwegingen om te komen tot een EED-aanmelding

Stappenplan- uitwerking van de routekaart versie oktober

 

 

 

 

illustratie 5