Nieuw bij Stromenland: KENNIS-stroom

Een maandelijkse kennisbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders! Dit eerste jaar zal ‘Leren van Gedrag’ de kennisdelingen verzorgen. Voor velen al een bekend kennisplatform.

Waarom móet je hier bij zijn?

De bijeenkomsten duren 2 uur. Een deel theorie komt aan bod mét een vertaalslag naar de praktijk. Je kan er de volgende schooldag meteen mee aan de slag! We zorgen tevens voor onderwerpen die er toe doen! Dus werk je bij een van de aangesloten besturen van ons samenwerkingsverband?
Vanaf 6 september start de inschrijving (hier op de site) voor de eerste bijeenkomsten! Wees er snel bij want vol=vol.

Wat kost het?

Deelname is gratis en levert veel op! Kom in ieder geval met één collega van jouw school, zodat het toepassen in de praktijk makkelijker wordt.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Dit eerste jaar richt Stromenland zich op het thema ‘gedrag en onderwijs’. Middels een enquête hebben we geïnventariseerd waar jullie interesses liggen binnen het thema ‘gedrag en onderwijs’. Wij willen iedereen, die de enquête heeft ingevuld, heel hartelijk danken. We hebben tegen de 100 reacties ontvangen, dat maakt dat we een goed beeld hebben welke vraag er bij jullie ligt. Alle stemmen zijn geteld en uit de enquête komt naar voren dat alle thema’s de aandacht verdienen. Zoals aangegeven zullen de 5 meest gekozen thema’s dit jaar ingepland worden. Dat zijn geworden:
1.     Trauma; wat doet stress en trauma bij leerlingen en wat kan jij als onderwijsprofessional doen?
2.     De ZO! Zelfregulatie vragenlijst; bij leerlingen die snel zijn afgeleid, moeite hebben met sociale interacties en/of zelfinzicht
3.     Moeilijk interpreteerbaar gedrag; waar komt het vandaan en wat helpt?
4.     De moeilijke groep; wat is er aan de hand en wat kan ik (nog meer) doen?
5.     Voor ib’ers: hoe coach ik de leerkracht in het omgaan met ‘lastig’ gedrag

Ook het onderwerp ‘leerlingen met problemen in de hechting’ is heel vaak gekozen. Wij adviseren je, als je daar interesse in hebt, de kennisdeling met betrekking tot trauma te volgen. De handreikingen in deze kennisdeling sluiten goed aan op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met problemen in de hechting en we zullen hier ook kort bij stil staan.

Wanneer en waar?

We hebben ervoor gekozen om de kennisdelingen op een vaste dag en op vaste tijden aan te bieden. Lekker overzichtelijk en goed te onthouden! KENNIS-stroom is op de laatste woensdag van de maand, van 15:00-17:00 en zullen op de Panovenlaan 1 in Nijmegen plaatsvinden, zolang de corona-maatregelen dat toelaten. De eerste KENNIS-stroom is op 29 september 2021! Daarna op 20 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni.

De thema’s van de eerste drie bijeenkomsten zijn bekend. De thema’s voor de daaropvolgende bijeenkomsten worden lopende het schooljaar bekend. Houd hiervoor de website in de gaten!

Inschrijven voor de eerste drie bijeenkomsten, kan vanaf 6 september hier op de website.

 

29 september:  ‘moeilijk interpreteerbaar gedrag; waar komt het vandaan en wat helpt?’
Deze kennisdeling is een passende start voor de kennisdelingen die zullen volgen. In deze kennisdeling hoor je waar moeilijk interpreteerbaar gedrag vandaan kan komen, wat hierover naar voren komt in recent onderwijsonderzoek en welke basisgrondhouding nodig is om met dit gedrag aan de slag te gaan.

20 oktober: ‘trauma; wat doet stress en trauma bij leerlingen en wat kan jij als onderwijsprofessional hierin betekenen?’
In deze kennisdeling leer je wat er verstaan wordt onder trauma, welke effecten trauma heeft op de hersenontwikkeling en gedrag. We delen ook data uit nieuw lopende onderzoeken in Nederland. Tevens krijg je praktische handreikingen wat getraumatiseerde leerlingen helpt.

 24 november:  ‘ZO! Zelfregulatie vragenlijst’ 
In deze kennisdeling leer je voor welke kinderen en vooral hóe je de Zo! Zelfregulatie vragenlijst kunt inzetten. Ook delen we inzichten verkregen vanuit onderzoek omtrent deze vragenlijst. Tevens leer je welke effecten we zien bij leerlingen die snel zijn afgeleid en/of moeite hebben met sociale interacties en/of zelfinzicht.

Menu