Nieuw bij Stromenland: KENNIS-stroom

Een maandelijkse kennisbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders! Dit eerste jaar zal ‘Leren van Gedrag’ de kennisdelingen verzorgen. Voor velen al een bekend kennisplatform.

Waarom móet je hier bij zijn?

De bijeenkomsten duren 2 uur. Een deel theorie komt aan bod mét een vertaalslag naar de praktijk. Je kan er de volgende schooldag meteen mee aan de slag! We zorgen tevens voor onderwerpen die er toe doen! Dus werk je bij een van de aangesloten besturen van ons samenwerkingsverband?
Wees er snel bij want vol=vol.

Wat kost het?

Deelname is gratis en levert veel op! Kom in ieder geval met één collega van jouw school, zodat het toepassen in de praktijk makkelijker wordt.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Dit eerste jaar richt Stromenland zich op het thema ‘gedrag en onderwijs’. Middels een enquête hebben we geïnventariseerd waar jullie interesses liggen binnen het thema ‘gedrag en onderwijs’. Wij willen iedereen, die de enquête heeft ingevuld, heel hartelijk danken. We hebben tegen de 100 reacties ontvangen, dat maakt dat we een goed beeld hebben welke vraag er bij jullie ligt. Alle stemmen zijn geteld en uit de enquête komt naar voren dat alle thema’s de aandacht verdienen. Zoals aangegeven zullen de 5 meest gekozen thema’s dit jaar ingepland worden. Dat zijn geworden:
1.     Trauma; wat doet stress en trauma bij leerlingen en wat kan jij als onderwijsprofessional doen?
2.     De ZO! Zelfregulatie vragenlijst; bij leerlingen die snel zijn afgeleid, moeite hebben met sociale interacties en/of zelfinzicht
3.     Moeilijk interpreteerbaar gedrag; waar komt het vandaan en wat helpt?
4.     De moeilijke groep; wat is er aan de hand en wat kan ik (nog meer) doen?
5.     Voor ib’ers: hoe coach ik de leerkracht in het omgaan met ‘lastig’ gedrag

Ook het onderwerp ‘leerlingen met problemen in de hechting’ is heel vaak gekozen. Wij adviseren je, als je daar interesse in hebt, de kennisdeling met betrekking tot trauma te volgen. De handreikingen in deze kennisdeling sluiten goed aan op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met problemen in de hechting en we zullen hier ook kort bij stil staan.

Wanneer en waar?

We hebben ervoor gekozen om de kennisdelingen op een vaste dag en op vaste tijden aan te bieden. Lekker overzichtelijk en goed te onthouden! KENNIS-stroom is op de laatste woensdag van de maand, van 15:00-17:00 en zullen op de Panovenlaan 1 in Nijmegen plaatsvinden, zolang de corona-maatregelen dat toelaten. De eerste KENNIS-stroom was op 29 september 2021! De eerstvolgende op 20 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni.

Inschrijven voor bijeenkomsten kan onderaan deze pagina.

Wees er snel bij want VOL = VOL!

Voor de bijeenkomsten zijn we afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. Houd hiervoor de website in de gaten.

29 september 2021: ‘moeilijk interpreteerbaar gedrag: waar komt het vandaan en wat helpt?’. Helaas heeft u deze gemist. Op 30 maart 2022 zullen we deze kennisdeling herhalen.

20 oktober 2021: ’trauma; wat doet stress en trauma bij leerlingen en wat kan jij als onderwijsprofessional hierin betekenen? Helaas heeft u deze gemist. Op 23 februari 2022 zullen we deze kennisdeling herhalen.

In deze kennisdeling leer je wat er verstaan wordt onder trauma, welke effecten trauma heeft op de hersenontwikkeling en gedrag. We delen ook data uit nieuw lopende onderzoeken in Nederland. Tevens krijg je praktische handreikingen wat getraumatiseerde leerlingen helpt.

Geannuleerd! 24 november 2021:  ‘ZO! Zelfregulatie vragenlijst’ 
In deze kennisdeling leer je voor welke kinderen en vooral hóe je de Zo! Zelfregulatie vragenlijst kunt inzetten. Ook delen we inzichten verkregen vanuit onderzoek omtrent deze vragenlijst. Tevens leer je welke effecten we zien bij leerlingen die snel zijn afgeleid en/of moeite hebben met sociale interacties en/of zelfinzicht.

26 januari 2022: De ‘moeilijke’ groep  In deze bijeenkomst gaan we kort in op de principes van groepsvorming om daarna stil te staan welke aspecten en processen kunnen meespelen bij het ontstaan van een moeilijke groep. We gebruiken hierbij o.a. inzichten verkregen vanuit wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de praktijk, door onze kennis te delen wat je kan doen om een positieve groepsdynamiek te bewerkstelligen.

Gezien de huidige Covid19-maatregelen, zal deze bijeenkomst online plaatsvinden. We maken hiervoor gebruik van Microsoft TEAMS. U ontvangt hiervoor t.z.t. een link.

23 februari 2022: ’trauma; wat doet stress en trauma bij leerlingen en wat kan jij als onderwijsprofessional hierin betekenen?’ (Dit is een herhaling van 20 oktober)
In deze kennisdeling leer je wat er verstaan wordt onder trauma, welke effecten trauma heeft op de hersenontwikkeling en gedrag. We delen ook data uit nieuw lopende onderzoeken in Nederland. Tevens krijg je praktische handreikingen wat getraumatiseerde leerlingen helpt.

30 maart 2022: ‘moeilijk interpreteerbaar gedrag; waar komt het vandaan en wat helpt?’ (Dit is een herhaling van 29 september)
Deze kennisdeling is een passende start voor de kennisdelingen die zullen volgen. In deze kennisdeling hoor je waar moeilijk interpreteerbaar gedrag vandaan kan komen, wat hierover naar voren komt in recent onderwijsonderzoek en welke basisgrondhouding nodig is om met dit gedrag aan de slag te gaan.

20 april 2022: speciaal voor IB-ers of leerkrachten met coachende taken binnen de school: ‘Hoe ga je het gesprek aan met leerkrachten over lastig gedrag?’. We kijken naar resultaten vanuit recentelijk onderzoek en gaan aan de slag! We zorgen er samen voor dat je er de volgende dag meteen mee aan de slag kunt!

25 mei 2022: ‘ZO! Zelfregulatie vragenlijst’ (Dit is een herhaling van 24 november)
In deze kennisdeling leer je voor welke kinderen en vooral hóe je de Zo! Zelfregulatie vragenlijst kunt inzetten. Ook delen we inzichten verkregen vanuit onderzoek omtrent deze vragenlijst. Tevens leer je welke effecten we zien bij leerlingen die snel zijn afgeleid en/of moeite hebben met sociale interacties en/of zelfinzicht.

29 juni 2022:  De ‘moeilijke’ groep (Dit is een herhaling van 26 januari) Krijg jij volgend jaar de groep waarover collega’s zeggen dat die moeilijk is? Kom dan naar deze kennisdeling! Je zult met praktische handreikingen naar huis gaan, waarmee je in het nieuwe schooljaar goed kan starten!

Inschrijven KENNIS-stroom

Wil je deelnemen aan KENNIS-stroom? Schrijf je dan nu in.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Ik schrijf me graag in voor:
Select an option
Heb je nog een vraag of opmerking?
Dit is een verplicht veld
Menu