Nieuw bij Stromenland: KENNIS-stroom

Een maandelijkse kennisbijeenkomst voor leerkrachten en intern begeleiders! Dit eerste jaar zal ‘Leren van Gedrag’ de kennisdelingen verzorgen. Voor velen al een bekend kennisplatform.

Waarom móet je hier bij zijn?

De bijeenkomsten duren 2 uur. Een deel theorie komt aan bod mét een vertaalslag naar de praktijk. Je kan er de volgende schooldag meteen mee aan de slag! We zorgen tevens voor onderwerpen die er toe doen! Dus werk je bij een van de aangesloten besturen van ons samenwerkingsverband?
Wees er snel bij want vol=vol.

Wat kost het?

Deelname is gratis en levert veel op! Kom in ieder geval met één collega van jouw school, zodat het toepassen in de praktijk makkelijker wordt.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Op verzoek worden een aantal onderwerpen van 2021-2022 herhaald. Ook komen er nieuwe onderwerpen aan bod. Op dit moment zijn onderstaande onderwerpen bekend.

  1. Voor ib’ers: hoe coach ik de leerkracht in het omgaan met ‘lastig’ gedrag (herhaling van 2021-2022)
  2. De moeilijke groep (herhaling 2021-2022)
  3. Inclusiever onderwijs – good practise
  4. Trauma (herhaling 2021-2022)
  5. moeilijk interpreteerbaar gedrag
  6. Zo! Zelfregulatielijst

Wanneer en waar?

We hebben ervoor gekozen om de kennisdelingen op een vaste dag en op vaste tijden aan te bieden. Lekker overzichtelijk en goed te onthouden! KENNIS-stroom is op de laatste woensdag van de maand, van 15:00-17:00. De bijeenkomst vindt plaats op het bestuursbureau van Stromenland, Panovenlaan 1 in Nijmegen.

Inschrijven voor bijeenkomsten kan onderaan deze pagina.

Wees er snel bij want VOL = VOL!

28 september 2022: speciaal voor IB-ers of leerkrachten met coachende taken binnen de school: ‘Hoe ga je het gesprek aan met leerkrachten over lastig gedrag?’. We kijken naar resultaten vanuit recentelijk onderzoek en gaan aan de slag! We zorgen er samen voor dat je er de volgende dag meteen mee aan de slag kunt!

19 oktober 2022  De ‘moeilijke’ groep In deze bijeenkomst gaan we kort in op de principes van groepsvorming om daarna stil te staan bij welke aspecten en processen kunnen meespelen bij het ontstaan van een moeilijke groep. We gebruiken hierbij o.a. inzichten verkregen vanuit wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de praktijk, door onze kennis te delen wat je kan doen om een positieve groepsdynamiek te bewerkstelligen. krijg jij volgend jaar die ene groep, waarover collega’s zeggen dat die moeilijk is? Kom dan naar deze kennisdeling! Je zult met praktische handreikingen naar huis gaan, waarmee je het nieuwe schooljaar goed kunt starten.

30 november 2022 Inclusiever onderwijs, good practises. De bestuurder van Stromenland, Bas Wesseldijk, zal met jullie in gesprek gaan over hoe je als school nog inclusiever kunt werken.

21 december 2022 Onderwerp nog niet bekend

25 januari 2023 Trauma: wat doet stress en trauma bij leerlingen en wat kan jij als onderwijsprofessional hierin betekenen?

15 februari 2023 Onderwerp nog niet bekend

29 maart 2023 Moeilijk interpreteerbaar gedrag, waar komt het vandaan en wat helpt? In deze kennisdeling bespreken we ‘moeilijk interpreteerbaar gedrag’ in meer algemene zin. Wat versta jij hieronder, wat kan je preventief en curatief inzetten om grip te krijgen op het gedrag, welke basisgrondhouding heb je hierbij nodig? je gaat naar huis met meer inzicht en praktische tips!

26 april 2023 onderwerp nog niet bekend

31 mei 2023 Zo! Zelfregulatie vragenlijst. In deze kennisdeling leer je voor welke kinderen en vooral hóe je de Zo! Zelfregulatie vragenlijst kunt inzetten. Ook delen we inzichten verkregen vanuit onderzoek omtrent deze vragenlijst. Tevens leer je welke effecten we zien bij leerlingen die snel zijn afgeleid en/of moeite hebben met sociale interacties en/of zelfinzicht.

28 juni 2023 Onderwerp nog niet bekend

 

Inschrijven KENNIS-stroom

Wil je deelnemen aan KENNIS-stroom? Schrijf je dan nu in.

Binnenkort kan dit rechtstreeks via de site maar wil je je nu al inschrijven dan kun je een mail sturen naar: Cathelijn Lansu, c.lansu@stromenland.nl