Sinds 1 juni 2018 werken we bij Stromenland met het digitale programma Kindkans. Dit is een programma waarmee informatie veilig opgeslagen wordt en tijdelijk kan worden gedeeld met personen die daarvoor toestemming hebben. Op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan voor een toelaatbaarheidsverklaring, wordt dit gedaan in Kindkans. De betrokken leden van de commissie toelaatbaarheid kunnen dan in het systeem bij alle benodigde informatie. Op het moment dat een toelaatbaarheidsverklaring ook daadwerkelijk wordt afgegeven kan de administratie dit via Kindkans verwerken.

Meest gestelde vragen Kindkans

Handleiding Kindkans

Handleiding Overlegronde Kindkans