Sinds 1 juni 2018 werken we bij Stromenland met het digitale programma Kindkans. Dit is een programma waarmee informatie veilig opgeslagen wordt en tijdelijk kan worden gedeeld met personen die daarvoor toestemming hebben. Op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan voor een toelaatbaarheidsverklaring, wordt dit gedaan in Kindkans. De betrokken leden van de commissie toelaatbaarheid kunnen dan in het systeem bij alle benodigde informatie. Op het moment dat een toelaatbaarheidsverklaring ook daadwerkelijk wordt afgegeven kan de administratie dit via Kindkans verwerken.

Meest gestelde vragen Kindkans

Handleiding aanvraag TLV Stromenland

Handleiding Overlegronde Kindkans

Handleiding aanvraag Arrangement scholen Esis 0.2

Handleiding aanvraag Arrangement scholen Parnassys

Handleiding kindkans tweefactorauthenticatie

 

Nieuwsbrieven Kindkans

29 juni 2020: 2020-06-29

25 augustus 2020: 2020-08-25

4 november 2020: 2020-11-04