Wie zijn we

Over Samenwerkingsverband Stromenland
Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden.
Het Samenwerkingsverband Stromenland is een grote regio. Alle schoolbesturen en alle basisscholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Heumen, Mill en Sint Hubert, Nijmegen, Sint Anthonis, West Maas en Waal en Wijchen horen bij Samenwerkingsverband Stromenland.

regio stromenland

Dit willen we bereiken
Wat we willen bereiken hebben we verwoord in onze missie. In onze missie staat dat we iedere leerling passend onderwijs willen bieden. Als het kan op school, in de klas. Als dat niet mogelijk is dan zoekt de school samen met de ouders een goede onderwijsplek in de buurt binnen het samenwerkingsverband.

Dit is onze missie: ‘Passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband.’

Ons uitganspunt is: ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’

Netwerkorganisatie
Samenwerkingsverband Stromenland is een stichting. Hierin werken 24 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.

Ondersteuningsplatforms en bestuurskantoor
Het werkgebied van Stromenland is groot, daarom is het opgedeeld in 4 zogenaamde ondersteuningsplatforms (regio’s). De centrale coördinatie van alle werkzaamheden doet het bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt ook de regio’s.
De coördinatoren in de regio zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs.