Bestuur Stromenland

Het bestuur van Stromenland functioneert als stichtingsbestuur.
Onze bestuurder per 1 september 2017 is drs. Tinie van Aalsum MEM. Zij geeft richting (beleidsvaststelling) en heeft als één van de belangrijkste opdrachten ‘beleidsbewaking’.

Hieronder stelt ze zich aan u voor:

Samenwerkingsverband Stromenland heeft met ingang van september 2017 een bestuurder en een Raad van Toezicht. Ik wil me als bestuurder graag aan u voorstellen, en ook iets zeggen over de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid in de functie.

Mijn naam is Tinie van Aalsum. Ik ben van huis uit historicus, heb een achtergrond in het onderwijs (docent, directie, bestuur en toezichthouder), de zorg en de kinderopvang. Ik woon in Zaltbommel, ben 57 jaar, getrouwd en moeder van een zoon. Ik heb onder andere gewerkt bij Koninklijke Kentalis en bij ROC Nijmegen.

Bestuurder is een nieuwe functie bij het Samenwerkingsverband Stromenland. De (24) gezamenlijke schoolbesturen hebben besloten tot een nieuwe governance structuur om de slagvaardigheid van de organisatie te vergroten en daarmee de doelen van het Samenwerkingsverband (SWV) eenvoudiger te realiseren. Het doel van een Samenwerkingsverband is realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen. De bestuurder bewaakt hiertoe de voorwaarden en de samenhang. Deskundigheid in het primair proces en geld zijn beide belangrijke voorwaarden. De bestuurder is verantwoordelijk voor de doelmatige inzet van de geldmiddelen, en voor de processen die extra deskundige inzet voor de leerlingen mogelijk maken. Passend onderwijs voor de leerling betekent soms ook inzet van jeugdhulp en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Daarvoor zijn contacten en afspraken met deze organisaties in de regio belangrijk. Bij Stromenland leggen zowel de bestuurder als de (4) platformcoördinatoren de contacten, en maken afspraken. De bestuurder is ook de gesprekspartner van de Ondersteuningsplanraad, waarin ouders en personeel zitting hebben met advies- en instemmingsrecht. Dat recht betreft bijvoorbeeld het Ondersteuningsplan, een strategisch meerjarenplan over de wijze waarop we het passend onderwijs de komende vier jaar in de regio van Stromenland realiseren. Tot slot is de bestuurder verantwoordelijk voor een klein stafbureau. De medewerkers zijn adviseurs voor de coördinatoren en bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De namen van de toezichthouders staan op de website. Ze vervullen allen een maatschappelijke functie, en zijn betrokken bij onderwijs, in dit geval bij het primair onderwijs in regio Stromenland.

De betrokkenheid bij de mogelijkheden voor leerlingen door goed onderwijs, is voor mij een belangrijke drijfveer. Mogelijkheden om kennis te verwerven, ‘wijzer’ te worden, voorbereid te zijn op een baan, een gezinsleven en een sociaal leven: onderwijs levert een bijdrage.

Ik ben graag met u: ouders, leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders, directies, collega-organisaties, in gesprek. Onderwijs heeft me wijzer gemaakt. Ik heb de wijsheid echter niet in pacht. Mijn inzicht vraagt voortdurend om aanscherping, door u.

Een overzicht van mijn hoofd- en nevenfuncties vindt u hier:Hoofd- en nevenfuncties bestuurder Stromenland

Tinie van Aalsum

Bestuurder

t.vanaalsum@stromenland.nl

Reglementen

Het bestuursreglement ligt ter inzage op het centraal bureau van Stromenland

illustratie 4