Centraal bureau

De centrale coördinatie van alle werkzaamheden binnen Stromenland doet het centraal bureau. Dit bureau ondersteunt ook de regio’s.
De volgende personen zijn werkzaam voor het centraal bureau

  • Cathelijn Brouwers-Lansu      Managementassistent, ambtelijk secretaris Raad van Toezicht en                                                                    ondersteuningsplanraad
  • Ingrid Cornelissen                    Centraal deskundige toelaatbaarheid S(B)O en orthopedagoog
  • Merel van Kranenburg            Stafmedewerker centraal bureau
  • Linda Leenders                         Centraal deskundige toelaatbaarheid S(B)O en orthopedagoog
  • Mik Ploemacher                        Medewerker monitoring en kwaliteit, Functionaris gegevens bescherming
  • Martenjan Poortinga                Projectleider Kindkans

illustratie 10