Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.poraad.nl

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl

www.lecso.nl

Dashboard verwachte onderwijsachterstand per gemeente

 

Documenten

Stromenland ondersteuningsplan 2021-2025 definitief

Stromenland infografic bij ondersteuningsplan 2021-2025 definitief

Definitief rapport 4-jaarlijks onderzoek onderwijsinspectie 2020

Jaarplan 2020

Definitief jaarverslag 2019 was getekend

Basisondersteuning

Stromenland routekaart passende onderwijsplek

Routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning ouderversie

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

Richtlijnen TLV Stromenland

Ouderbeleid Stromenland

 

Toegankelijkheidsverklaring swv Stromenland

illustratie 6