Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.poraad.nl

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl

www.lecso.nl

Dashboard verwachte onderwijsachterstand per gemeente

 

Documenten

Definitief rapport 4-jaarlijks onderzoek onderwijsinspectie 2020

Jaarplan 2020

Definitief jaarverslag 2019 was getekend

Infographic jaarverslag 2018 Stromenland

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Basisondersteuning

Stromenland routekaart passende onderwijsplek

Routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning ouderversie

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

Richtlijnen TLV Stromenland

Ouderbeleid Stromenland

 

Toegankelijkheidsverklaring swv Stromenland

illustratie 6