Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.poraad.nl

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl

www.lecso.nl

Dashboard verwachte onderwijsachterstand per gemeente

 

Documenten

SWV PO Stromenland – Jaarverslag 2018 inclusief controleverklaring was getekend gewaarmerkt

Infographic jaarverslag 2018 Stromenland

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Basisondersteuning

Stromenland routekaart passende onderwijsplek

Stromenland routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning ouderversie

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

Criteria afgifte TLV SBO, SO hoog, midden of laag

Ouderbeleid Stromenland

illustratie 6