Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.poraad.nl

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl

www.lecso.nl

 

Documenten

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Ouderbeleid Stromenland

Criteria afgifte TLV SBO, SO hoog, midden of laag

Basisondersteuning

Jaarverslag 2017 inclusief controleverklaring

 

illustratie 6