Links en documenten

Links

http://www.passendonderwijs.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.poraad.nl

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl

www.lecso.nl

Dashboard verwachte onderwijsachterstand per gemeente

 

Documenten

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

Basisondersteuning

Stromenland routekaart passende onderwijsplek

Stromenland routekaart toelaatbaarheid S(B)O

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning ouderversie

Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie

 

Criteria afgifte TLV SBO, SO hoog, midden of laag

Jaarverslag 2017 inclusief controleverklaring

Ouderbeleid Stromenland

illustratie 6