Ondersteuningsplanraad
Elk samenwerkingsverband, zoals Stromenland, heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders van leerlingen.
De OPR vertegenwoordigt de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Een belangrijke taak van de OPR is toezien op het opstellen en naleven van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. En ouders en personeelsleden van alle scholen te infomeren over belangrijke ontwikkelingen.

OPR-Stromenland

In Samenwerkingsverband Stromenland bestaat de raad uit 8 ouders en 8 personeelsleden. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van scholen kunnen lid worden van de OPR. De OPR maakt elk schooljaar een werkagenda. Hierin stellen zij hun hoofdpunten op voor dat schooljaar.
Voor de invulling van de Ondersteuningsplanraad is er een verdeling gemaakt van 4 kieskringen
Kring A: Ondersteuningsplatform Nijmegen
Kring B: Ondersteuningsplatform Beuningen, Maas en Waal en Wijchen
Kring C: Ondersteuningsplatform Land van Cuijk en GHUM (Gemeente Berg en Dal en Heumen)
Kring D: Scholen voor Speciaal onderwijs en Speciaal Basisonderwijs

Op dit moment nemen de volgende mensen zitting in de Ondersteuningsplanraad:

Kring A personeel:  Cathelijne van der Heijden (Conexus), vacant
Kring A ouders:  Willem v.d. Kieboom (Pallas) Voorzitter, Ivo Verploegen (st. Josephscholen) Vice voorzitter
Kring B personeel: vacant, vacant
Kring B ouders:  Ingrid Kouwenberg (Oeverwal), Jessica Janssen (Oeverwal)
Kring C personeel:  Claudia Janssen (SKOV), Debby Drost (Optimus)
Kring C ouders: Kitty Klop (Peelraam), vacant
Kring D personeel: Wendy de Jonge (Conexus), vacant
Kring D ouders:  Brigitte van Kuppeveld (Punt Speciaal), vacant

Contact met OPR-Stromenland
Heeft u een vraag of een suggestie aan de OPR-Stromenland? Stuurt u dan een e-mail aan opr@stromenland.nl. Een van de OPR-leden neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

illustratie 1