Ondersteuningsplanraad
Elk samenwerkingsverband, zoals Stromenland, heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders van leerlingen.
De OPR vertegenwoordigt de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Een belangrijke taak van de OPR is toezien op het opstellen en naleven van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. En ouders en personeelsleden van alle scholen te infomeren over belangrijke ontwikkelingen.

OPR-Stromenland

In Samenwerkingsverband Stromenland bestaat de raad uit 8 ouders en 8 personeelsleden. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van scholen kunnen lid worden van de OPR. De OPR maakt elk schooljaar een werkagenda. Hierin stellen zij hun hoofdpunten op voor dat schooljaar.
Voor de invulling van de Ondersteuningsplanraad is er een verdeling gemaakt van 4 kieskringen
Kring A: Ondersteuningsplatform Nijmegen
Kring B: Ondersteuningsplatform Beuningen, Maas en Waal en Wijchen
Kring C: Ondersteuningsplatform Land van Cuijk en GHUM (Gemeente Berg en Dal en Heumen)
Kring D: Scholen voor Speciaal onderwijs en Speciaal Basisonderwijs

Op dit moment nemen de volgende mensen zitting in de Ondersteuningsplanraad:

Kring A personeel:  Debby Drost, vacant
Kring A ouders:  Ivo Verploegen (st. Josephscholen) vervangend voorzitter, vacant
Kring B personeel: vacant, vacant
Kring B ouders:  Lindsey van Eldik (Kans en Kleur), vacant
Kring C personeel:  Judith van Bokhoven (SPO Condor), Stanley Willemsen
Kring C ouders: Leonard Houben (Condor), vacant
Kring D personeel: Wendy de Jonge (Conexus), Trudis van de Hucht (Kans en Kleur)
Kring D ouders:  Brigitte van Kuppeveld (Punt Speciaal), Esther Roelofs (SPOM)

Contact met OPR-Stromenland
Heeft u een vraag of een suggestie aan de OPR-Stromenland? Stuurt u dan een e-mail aan opr@stromenland.nl. Een van de OPR-leden neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

illustratie 1