Notulen

Definitief verslag OPR 09-01-2018

Definitief verslag OPR 27-2-2018

Definitief verslag OPR 23-05-2018

Definitief verslag OPR 25-09-2018

Definitief verslag OPR 08-10-2018

Definitief verslag OPR 25-02-2019

Definitief verslag OPR 21-03-2019

Definitief verslag OPR 28-05-2019

Definitief verslag OPR 23-09-2019

 

 

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

 

Reglementen

Reglement OPR Stromenland, juli 2018

Medezeggenschapsstatuut OPR, juli 2018

Huishoudelijke reglement OPR, juli 2018

illustratie 1