Notulen

Definitief verslag OPR 09-01-2018

Definitief verslag OPR 27-2-2018

Definitief verslag OPR 23-05-2018

Definitief verslag OPR 25-09-2018

Definitief verslag OPR 2018-10-08

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan 2016-2020 definitief

 

Reglementen

Reglement OPR Stromenland, juli 2018

Medezeggenschapsstatuut OPR, juli 2018

Huishoudelijke reglement OPR, juli 2018

illustratie 1