Inrichting en werkwijze OPR

Voorzitter en secretaris
De ondersteuningsplanraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
De voorzitter van de OPR is Willem van de Kieboom
De plaatsvervangend voorzitter is Ivo Verploegen
De functie van ambtelijk secretaris wordt vervuld door Cathelijn Lansu.

Betrokkenheid werkzaamheden
De ondersteuningsplanraad betrekt alle bij het samenwerkingsverband betrokkenen. Het onderhouden van de relatie met de achterban is vereist. De Ondersteuningsplanraad kan het personeel en de ouders raadplegen.

illustratie 3