Raad van Toezicht

Taak

De Raad van Toezicht houdt (conform de statuten Stromenland) toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht naar eigen inzicht het Bestuur.

Samenstelling

De raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • Jan Wiegers (voorzitter)
  • Hans van Daelen
  • Mariëtte Haasen
  • Greet Theunissen
  • Menno van Thiel

Hoofd- en nevenfuncties

Een overzicht van de huidige hoofd- en nevenfuncties van onze leden van de Raad van Toezicht vindt u hier: hoofd- en nevenfuncties raad van Toezicht Stromenland

Ambtelijk secretaris

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door de managementassistent van het Bestuur.
De functie wordt vervuld door mevrouw C.M. (Cathelijn) Lansu.

Mailen kan naar: info@stromenland.nl

Reglementen

Het reglement van de Raad van toezicht vindt u hier: Reglement Raad van Toezicht

Het reglement van de auditcommissie vindt u hier: Reglement Auditcommissie

Het reglement van de remuneratiecommissie vindt u hier: Reglement Remuneratiecommissie